Zondag 16 December 2018

Juventa ‘12
 –
HVV Hengelo

Sportpark “ ’t Lageveld ”
Aanvang: 14.00 uur – AFGELAST

Vertrouwenscontactpersoon

HVV Hengelo staat bekend als een traditionele club waarbij saamhorigheid hoog in het vaandel staat. Gemeenschappelijk geldt voor alle leden binnen deze mooie vereniging dat plezier boven alles staat. Ondanks deze gemeenschappelijke waarden saamhorigheid en plezier, kunnen er zoals bij elke vereniging ook minder plezierige zaken plaats vinden. Hierbij kan gedacht worden aan pesten, agressie, geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie.

Om deze ongewenste omgangsvormen tegen te gaan, is het in veel gevallen voldoende om met elkaar in gesprek te gaan. Soms is dit gesprek onvoldoende en is het handig dat er een derde persoon bij komt. Dit kan in de vorm van een vertrouwenscontactpersoon.

Wat houdt een vertrouwenscontactpersoon in?

De vertrouwenscontactpersoon is een centraal aanspreekpunt voor iedereen binnen de club om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop iedereen binnen de club met elkaar omgaat leuk en vooral veilig blijft. De vertrouwenscontactpersoon kan aangesproken worden bij problemen, maar ook voor vragen voordat er problemen zijn. Er kan hierbij gedacht worden aan vragen die niet makkelijk gesteld worden, waarvoor iemand zich schaamt, of vragen waarbij je bang bent dat men er niet serieus op reageert. Erover praten kan in veel gevallen de oplossing zijn. Hetgeen wat met de vertrouwenscontactpersoon besproken wordt is en blijft anoniem. Maar soms is in gesprek gaan niet de juiste oplossing, omdat het gebeurde daarvoor te ernstig is. In dat geval kan er een klacht ingediend worden over ongewenste omgangsvormen of het melden van het vermoeden van een ernstige misstand. Bij het geval van een misdrijf wordt er aangifte gedaan bij de politie.

Wie is de vertrouwenscontactpersoon van HVV Hengelo?

De vertrouwenscontactpersonen binnen HVV Hengelo zijn Gijs Assink en Karin Gelderblom.

Gijs is naast vertrouwenscontactpersoon ook voetballer bij de senioren. In het studiejaar 2015/2016 verwacht hij zijn studie Social Work (voorheen Maatschappelijk Werk & Dienstverlening) GijsAssinkaf te ronden. Gijs heeft door middel van stages de nodige ervaring opgedaan met het wel en wee van kinderen en volwassenen. Naast Gijs Assink is Karin Gelderblom aangesteld als vrouwelijk contact persoon. Je kunt de vertrouwenscontactpersonen bereiken door te mailen naar vertrouwenscontactpersoon@hvvhengelo.nl. Gijs of Karin zullen dan zo spoedig mogelijk contact op nemen en dit zal zeker binnen 3 dagen na email ontvangst plaatsvinden.

Gijs is vaak te vinden op het Sportpark de Waarbeek. Schroom niet om hem dan aan te spreken. Als je dringend een vraag hebt en Gijs of Karin zijn niet bereikbaar, dan kun je de volgende contacten benaderen:

  • Kindertelefoon: 0800 0432, www.kindertelefoon.nl om te chatten
  • AMK, Advies en Meldpunt Kindermishandeling: 0900 1231230, www.amk-nederland.nl
  • NOC*NSF, vragen over seksuele intimidatie: 0900 2025590
  • de huisarts

De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen binnen HVV Hengelo.