Zondag 23 December 2018

HVV Hengelo
 –
Vasse

Sportpark “ De Waarbeek “
Aanvang: 14.00 uur

Lid Worden bij H.V.V. Hengelo

Nieuwe leden kunnen zich schriftelijk via een formulier aanmelden bij:

Overschrijvingsformulieren zijn te downloaden via de zoektermen: overschrijvingsformulier en KNVB. Download de PDF file en vul de relevante informatie in. Voor verdere afhandeling en/of vragen kunt u een mail sturen aan de secretaris of de ledenadministrateur. Nieuwe leden dienen ten alle tijden het aanmeldingsformulier (Excel – PDF) in te vullen, waarna deze door de ledenadministrateur in Sportlink wordt verwerkt. Een kopie van het aanmeldingsformulier wordt naar de secretaris gezonden.

Zie ook: Informatie over contributie

PDF: aanmeldingsformulier-hvv-2016

Excel: aanmeldingsformulier-hvv-2016

PDF: Afmeldingsformulier HVV Hengelo

Leden die zich afmelden dienen ten alle tijden een afmeldingsformulier in te vullen, waarna deze door de ledenadministrateur in Sportlink wordt verwerkt. De leden zijn de contributie verschuldigd tot aan het einde van het lopende seizoen, zoals staat vermeld in de statuten van de HVV Hengelo. Mondeling doorgeven aan een leider of trainer is dus niet toegestaan en zal niet in behandeling worden genomen. Is er sprake van overschrijving naar een ander club dan dient dit voor 15 juni te geschieden. Nadere informatie over overschrijvingen kan worden verkregen bij de secretaris of ledenadministrateur (zie pagina bestuur voor e-mailadressen en/of telefoonnummers).