Zondag 27 Mei 2018

Vasse 1
 –
HVV Hengelo 1

Sporpark ” ’t Lankamp ”
Aanvang: 14.00 uur

Contributie

Contributie seizoen 2017 – 2018

In onderstaand overzicht staan de contributie bedragen die gelden voor de betreffende leeftijdscategoriën voor het seizoen 2017 – 2018, ingaande 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2014 wordt bij alle nieuwe aanmeldingen de contributie per maand geïnd respectievelijk iedere maand door het lid betaald met het doel de contributie geldstroom binnen de club gelijkmatiger te laten verlopen.

Leeftijdscategorie Maand Kwartaal Halfjaar Jaar
 D,E & F Pupillen € 16,00 € 47,20 € 93,80 € 187,10
 A, B & C Junioren € 16,50 € 49,00 € 97,60 € 194,80
Senioren – spelend € 25,00 € 74,70 € 149,15 € 297,80
Senioren – niet spelend € 11,70 € 34,70 € 68,90 € 137,20
65+ € 6,60 € 19,50 € 38,40 € 76,30
Mini’s € 1,00 € 3,00 € 6,00 € 12,00

Voor gezinnen waarvan al twee kinderen lid zijn, geldt voor elk extra kind dat lid wordt een contributie van € 3,00 per maand.

Donateurs: € 15,00 per jaar

(Gezin betaald één keer een bedrag van € 15,00)
Bankrekening t.b.v. contributie: ABN-AMRO NL34ABNA0403374545, t.n.v. HVV Hengelo

Is uw bankrekeningnummer gewijzigd vul dan het Machtigings formulier in en stuur deze naar de ledenadministratie: p/a Marterstraat 37, 7559 AE Hengelo. Digitaal mag ook (ledenadministratie@hvvhengelo.nl), maar vergeet dan niet de handtekening. 

Ondersteuning bij betaling:

Indien u een laag inkomen hebt kunt u via de gemeente een bijdrage in de kosten ontvangen onder bepaalde voorwaarden. Deze bijdrage is maximaal €. 110,= per persoon. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u woont in Hengelo;
  • u bent 18 jaar of ouder;
  • u bent geen student;
  • uw netto inkomen (zonder vakantiegeld) mag niet hoger zijn dan de bedragen die in de tabel staan;
  • u moet aantonen dat u de kosten maakt
Maximum netto maandinkomen zonder vakantiegeld per 1-7-2017 Nog niet met pensioen Met pensioen
Alleenstaande  € 1.125,00  € 1.264,00
Alleenstaande ouder  € 1.125,00  € 1.264,00
Echtpaar / samenwonend  € 1.607,00  € 1.727,00

Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u een aanvraagformulier invullen. Dit formulier kunt u bij de gemeente inleveren of opsturen naar:

Gemeente Hengelo, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo (een postzegel is niet nodig!)

Naast de gemeente bestaat er ook de mogelijkheid om via het jeugdsportfonds een bijdrage in de contributie te krijgen, kijk hiervoor op http://www.jeugdsportfonds.nl/70/algemene_informatie onder ouder/verzorger & kind.