Zondag 25 Februari 2018

Hengelo 1
 –
Vasse 1

Sportpark “De Waarbeek”
Aanvang: 14.00 uur

Contributie verhoging

Contributie verhoging

Op de algemene ledenvergadering van 27 november is besloten de contributie met ingang van 1 januari voor de jeugdspelers en soccermoms met € 0,50 en de spelende senioren met € 1,00 te verhogen.

Met vriendelijke groeten,

Wim van Keulen

Leden- en contributieadministratie HVV Hengelo

Tel. 06-20122704