Zondag 16 December 2018

Juventa ‘12
 –
HVV Hengelo

Sportpark “ ’t Lageveld ”
Aanvang: 14.00 uur – AFGELAST

HVV Hengelo heeft een bestuur dat door de leden benoemd wordt en bestaat uit een dagelijks bestuur (DB) aangevuld met staf leden en de daaronder vallende commissies. Het DB is belast met de dagelijkse gang van zaken en bestaat uit.
Voorzitter: Hans van Erven
Staf Marketing & Facility: Hans Kerkhoff
Overige stafleden volgen binnenkort.
Commissies
Koepel: Jan Schuurman
Onderhoud: Emile Kuipers
Ledenadministratie: Wim van Keulen
PR: Sandra Esveldt
Activiteiten: Vacant
LEC: vacant