Zondag 20 Januari 2019

HVV Hengelo
 –
KOSC

Sportpark “ De Waarbeek“
Aanvang: 14.00 uur

Nieuwe datum ledenvergadering

De eerder aangekondigde Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt met twee weken uitgesteld. Reden hiervoor zijn recente besprekingen met de Gemeente Hengelo en enkele banken. De uitkomsten hiervan overschrijden de oorspronkelijke datum van de vergadering, maar kunnen dermate belangrijk zijn dat het bestuur de meest recente informatie met de leden wil delen.

Het is niet uitgesloten dat er dusdanig ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt, dat deze de bevoegdheid van het bestuur te boven gaan. Besluiten die alleen door het hoogste orgaan van de vereniging, de ALV, kunnen worden genomen. Voor een degelijke beeld- en besluitvorming hebben de leden correcte en gedetailleerde informatie nodig. Die is op dit moment nog niet volledig.

De nieuwe datum voor de ALV is vastgesteld op 26 november 2018.