Zondag 16 December 2018

Juventa ‘12
 –
HVV Hengelo

Sportpark “ ’t Lageveld ”
Aanvang: 14.00 uur – AFGELAST

Afmelden

Leden kunnen zich afmelden als lid van de HVV Hengelo bij:

• Secretaris : H. ten Voorde
• Ledenadministrateur : W. van Keulen
Leden die zich afmelden dienen ten alle tijden het Afmeldingsformulier in te vullen, waarna deze door de ledenadministrateur in Sportlink wordt verwerkt. De leden zijn de contributie verschuldigd tot aan het einde van het lopende seizoen, zoals staat vermeld in de statuten van de HVV Hengelo. Mondeling doorgeven aan een leider of trainer is dus niet toegestaan en zal niet in behandeling worden genomen. Is er sprake van overschrijving naar een ander club dan dient dit voor 15 juni te geschieden. Nadere informatie over overschrijvingen kan worden verkregen bij de secretaris of ledenadministrateur (zie kopje bestuur voor e-mailadressen en/of telefoonnummers).